APPLE PIE TUYỂN DỤNG CHÀO ĐÓN CƠ SỞ MỚI D9
Apple Pie Kindergarten (APK) mong muốn tìm những ứng viên có niềm đam mê giáo dục, kinh nghiệm, kỹ năng để đồng hành với Nhà trường trong sứ mệnh xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc.
APK tuyển dụng các vị trí sau:
👉Giáo viên mầm non
👉Bảo mẫu
👉Kế toán
🗓Ứng viên đăng ký tham gia tại link: https://forms.gle/zZynV6HN2PyRE8Ym9
Vui lòng liên hệ bộ phận tuyển dụng để biết thêm các nội dung mô tả công việc và các thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng:
✅Mr. Huy – Điện thoại: 090 734 1993
✅Email: tuyendung.aae-apk@scet.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.