HỌP PHỤ HUYNH CUỐI NĂM HỌC 2022-2023: GẮN KẾT VÀ THẤU HIỂU
Trên con đường phát triển của các con yêu, Apple Pie hiểu rằng vai trò của Ba Mẹ là vô cùng quan trọng và không thể thay thế. Gia đình chính là ngôi nhà đầu tiên và là nền tảng vững chắc để xây dựng sự phát triển toàn diện cho các con.
Apple Pie tin rằng, sự liên kết chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường là chìa khóa để tạo nên một môi trường phát triển tốt nhất cho các con. Vì thế, việc đồng hành, chăm sóc, thắt chặt mối quan hệ Phụ huynh – Nhà trường được Apple Pie xem là nền tảng của niềm tin và là một trong những giá trị cốt lõi khi hoạt động.
Hôm nay, ngày 27/5, trường mầm non Apple Pie đã tổ chức buổi họp phụ huynh cuối năm học. Đây là dịp quan trọng để Apple Pie có thể đồng hành cùng Ba Mẹ đánh giá hoạt động học tập, ngoại khóa và Tiếng Anh của các bạn nhỏ trong năm học 2022-2023 vừa qua. Ba Mẹ đã nhiệt tình thảo luận về những định hướng phát triển cho năm học tiếp theo của các con yêu. Hơn thế nữa, Apple Pie thông tin đến Ba Mẹ các hoạt động, sự kiện và chương trình học hè hấp dẫn sắp diễn ra.
Nhà trường chân thành cảm ơn Ba Mẹ đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi họp Phụ Huynh. Nhà Trường rất vui nhận được những đóng góp, chia sẻ để ngày càng hoàn thiện hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.